HAKKIMIZDA

2010 Kasım ayında , Turkiye genelinde geçilen Aile Hekimligi sistemi ile birlikte hizmete açılan Üsküdar 9 nolu ASM , o günden beri iki hekim ve iki ebe ile bir temizlik personeli ve bir tıbbi sekreter ile hizmet vermektedir.

VİZYONUMUZ

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak A grubu ASM standartlarında sunmak ve "Birinci Basamak Sağlık Hizmeti" olarak model alınan bir noktaya getirmek…

MİSYONUMUZ

Aile Hekimliği kazanımlarını korumayı ve geliştirmeyi görev edinerek,Çalışanlarının fiziki,sosyal,ekonomik ve hukuki olarak en iyi koşullarda hizmet sunmalarını sağlamayı,Hizmet verdiği toplumun sağlığını gözeterek,faaliyetlerini uluslararası ve ulusal normlar,etik ilkeler ışığında yerine getirmek…